Ống sứ chịu nhiệt bịt một đầu, phi 16, phi 25

CÔNG TY TNHH TM HOÀNG KIM 10 10 144 0912086984
Logo